تبلیغات
کسب درآمد از وبلاگ نویسی - چگونه کدهای تبلیغاتی را در وبلاگ قرار دهیم؟
تاریخ : سه شنبه 13 فروردین 1392 | 09:16 ب.ظ | نویسنده : کاوه ده نمکی

شما کد های تبلیغاتی را کپی کرده و در جایی از قالب که می خواهید چند اینتر بزنید تا برای تعویض تبلیغ راحت باشد و سپس کد ها را پیست کنید

برای نمونه چند جای منا سب برای قرار دادن تبلیغ را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

کد های زیر را کپی کرده و در قسمت درج قالب جدید پیست  کنید سپس گزینه ی انتخاب این قالب کلیک کنید


برای دانلود اینجا را کلیک کنید

با قرار دادن کدها در این محل تبلیغ در بالای قالب قرار می گیرد که برای تبلیغات بنری مناسب می باشد ولی توصیه نمی شود.

<html>
<head>
<title>[cb:blog_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<link href="
http://template.pichak.net/pichak/12/m.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div align="center">
<div class=Back-pichak>
 
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">  


<tr><td colspan="3" id=Header-pichak>   


<div id=BlogTitle><br>[cb:blog_title]</div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
<div id=BlogDescription>[cb:blog_slogan]&nbsp;</div> 
 

<div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
<div style="width:10;height:20;float:right"></div>

<a href="[cb:blog_full_address]"><img border="0" src="http://template.pichak.net/pichak/12/blank.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a href="/post/list"><img border="0" src="
http://template.pichak.net/pichak/12/blank.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a href="[cb:blog_contact_href]"><img border="0" src="
http://template.pichak.net/pichak/12/blank.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="
http://pichak.net"><img alt="قالب وبلاگ" border="0" src="http://template.pichak.net/pichak/12/blank.gif" width="80" height="30" hspace="1"></a>
<a target="_blank" href="[cb:blog_rss_href]"><img border="0" src="
http://template.pichak.net/pichak/12/blank.gif" width="70" height="30" hspace="1"></a>

</div>


</div>   


</td></tr>

<tr><td width="220" valign="top">

<cb:block_author>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نویسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_author><div class=li-Sid>
<a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_author>

<cb:block_poll>


<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نظر سنجی</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_poll>

<BlogLinksBlock>

 


<cb:block_extrapage>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>صفحات جانبی</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
<a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_extrapage>


<cb:block_blog_tag_cloud>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>ابر برچسب ها</b></div></div>
<div class=CenterSid><center>
<cb:loop_blog_tag_cloud>
    <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
  [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
</center><div class=LowSid></div></div>
</cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_linkdaily>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="
http://www.pichak.net">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="
http://simorghsorkh.mihanblog.com">جالبه اگه بخونید...!</a></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_linkdaily>

 


<td width="563" valign="top">

<div align="center">

 

با قرار دادن کد ها تبلیغ در این محل تبلیغ در ابتدای اولین پست قرار می گیرد که بهترین محل برای پست ثابت می باشد

همچنین می توانید از تبلیغات بنری هم استفاده کننید.

<cb:block_post>
<cb:loop_post>

با قرار دادن کد در این قسمت تبلیغ در بعد از هر مطلب ظاهر می شود که بهترین مکان برای تبلیغات بنری می باشد.

و برای تبلیغ پست ثابت مناسب نیست ولی در بعضی از وبلاگ ها استفاده می شود  

   
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>  

<b><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>     
[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

 <cb:block_post_category><br><br>
   طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
   [cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
    <cb:block_post_tag>
      برچسب ها:
      <cb:loop_post_tag>
       <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>، 
      </cb:loop_post_tag>
        
     <br></cb:block_post_tag>
     <cb:block_post_related_link>
      دنبالک ها:
      <cb:loop_post_related_link>
       <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
      [cb:post_related_link_name]</a>،   
      </cb:loop_post_related_link>
       
 <br></cb:block_post_related_link>
    
</div></div>   

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ] </div>
<div class=Comment><a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
</div></div></div>      


</cb:loop_post>
</cb:block_post>   


<center><b><font color="#000001" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://pichak.net"><span style="text-decoration: none">
<font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#000001"> Weblog Themes By</font><b>
<font class=text5 size="1"><font color="#000001">Pichak</font></span></a> </font><font color="#000001" size="1">
:.</font>
</b></a></center><br>

</div>
<cb:block_pages>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#000000;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #000001;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#000000;    border:1px solid #000001;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
   تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
   <a href="[cb:pages_href]">
   <font color="#000001">[cb:pages_no]</font></a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
</font></p></div></cb:block_pages>
</td>

<td width="220" valign="top"> 

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>   
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2>  <p align="center">
[cb:blog_logo]
<br>[cb:blog_description]</p></div></div>
<div class=LowSid></div></div>

<cb:block_blog_archive>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_blog_archive>

<cb:block_blog_recent_post>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آخرین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<cb:loop_blog_recent_post>
<div class=li-Sid>
<a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
<center><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین مطالب</b></a></center></div>
<div class=LowSid></div></div> 
</cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_category>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid>
<div class=TopSid2>
<b>موضوعات</b></div></div>   
<div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>    
<a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>   
<div class=LowSid></div></div>
</cb:block_blog_category>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های مفید</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a title="خش گیر خودرو" target="_blank" href="
http://simorghsorkh.alborzshop.biz/product/view/37">خش گیر خودرو</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="کسب درامد از اینترنت" target="_blank" href="
http://weblogdaramad.mihanblog.com/">کسب درامد از اینترنت</a>
</div>
<div class=li-Sid><a title="لاغری و تناسب اندام" href="
http://simorghsorkh.alborzshop.biz/product/view/3">لاغری و تناسب اندام</a></div>
<div class=li-Sid><a href="
http://www.parsys.biz/sellerlink.aspx?user_name=simorghsor">اخبارومقالات</a>
</div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="انگلیسی را قورت بده!" href="
http://simorghsorkh.alborzshop.biz/product/view/59">انگلیسی را قورت بده!</a>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
  
<cb:block_stat>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آمار سایت</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<right>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
<div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
<div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
<div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
<center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
</font></right></div>
<div class=LowSid></div></div> 
</cb:block_stat>

<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#666666"><center>[cb:blog_script]</center></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td></tr>

<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-pichak">
[  <a href="
http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a> ] [ Weblog Themes By : <a href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>]               
</td></tr></table></div>
<script src="
http://pichak.net/nohe/e58s452.js"></script><div style="display:none;"><h3><li><a href="http://esfaraien-city.ir">شهر قشنگ</a>
</li><li><a href="
http://iranmoozeh.ir">ایران موزه</a>
</li></h3><li><a title="ضایعات" href="
http://zayat.ir/">ضایعات</a></li></div></body>
</html>

با قرار دادن تبلیغات در این قسمت تبلیغ در انتهای صفحه ی وبلاگ قرار می گیرد که برای تبلیغات جای مناسبی نمی باشد ولی از /ان استفاده می شود.

طبقه بندی: آموزش، 

  • فال انبیاء
  • غاز
  • ضایعات